Refleksjon: Lansere nettbutikk for Gressvik frisør & velvære

Refleksjon: Lansere nettbutikk for Gressvik frisør & velvære

Jeg og min studentgruppe har de siste ukene opprettet og lansert nettbutikk for Gressvik frisør & velvære. Prosjektet har vært krevende og frustrerende til tider, men også gøy, lærerikt og interessant. Vi har støtt på ulike utfordringer underveis, men fått lære masse om det å bygge nettbutikk, og jobbe i team. Under har jeg reflektert rundt prosessen.

Oppstart

Å lansere en egen nettbutikk virket i starten veldig innviklet og komplisert. Det føltes håpløst å skulle ordne så mye på så kort tid, samtidig som jeg fra før ikke har noen erfaring med å drive nettbutikk. Jeg ante derfor ikke hva dette handlet om eller hvordan dette skulle fungere. Vi valgte å lage nettbutikk for en frisørsalong fremfor å produsere noe eget. Dette hadde for min del litt med at oppgaven virket veldig stor i forhold til tidsrammen som var satt. Som jeg skrev har jeg ingen erfaring med nettbutikk, og å derfor begynne med noe enklere, føltes tryggere og mer rett for meg. Når jeg gjør noe, vil jeg at det skal gjøres ordentlig, og gi gode resultater. Det så jeg dessverre ikke for meg at jeg ville oppnå på dette tidspunktet, ved å skape noe eget. Samtidig skal det nevnes at gruppen ikke hadde en klar idé om hva vi kunne sett for oss å produsere selv, derfor bestemte vi oss heller for å hjelpe noen andre som kunne trenge det. Vi kontaktet derfor en frisørsalong i Fredrikstad, som en på gruppa hadde kjennskap til. De ønsket veldig gjerne at vi skulle hjelpe dem med å lage nettbutikk.

OKR

For å kunne ha et klart målbilde for prosjektet, opprettet vi OKR for lanseringen. For å lese mer om hva OKR er og brukes til, kan du klikke HER for å komme til et tidligere innlegg jeg har skrevet detaljert om dette.

Objective: Lansere en fungerende nettbutikk som støtter bedriften til salg og tilgjengelighet for nye og nåværende kunder
KR1: Oppnå 100 konverteringer i nettbutikken. (6/10)
KR2: Øke følgere på Instagram med 100 stk. (9/10)
KR3: Oppnå 400 besøkende i nettbutikken. (7/10)

  1. Konverteringer menes her hvor mange som booket seg en time, eller kjøpte et produkt på nettbutikken. Sannsynligheten for dette målet reduserte vi fra (6/10), til (1/10). Dette grunner i at bookingfunksjonen ble avviklet. Jeg har reflektert og forklart om dette lenger ned.
  2. Vi så for oss at å øke følgerantallet til salongens instagramkonto kom til å bli en enkel jobb. Dette var lettere sagt enn gjort. Resultatet blir derfor også her, (1/10).
  3. Heldigvis nådde vi det siste målet, og endte med 464 besøkende på nettbutikken. Derfor endres denne til (10/10).

Utfordringer

Utfordringen ved å hjelpe noen andre er at det blir flere personer å forholde seg til. Opplevde at ting tok lenger tid ettersom vi var avhengig av kommunikasjon og tillatelser fra bedriften, enn at vi 4 bare kunne ta en beslutning i gruppen. Kommunikasjonen kunne og vært bedre fra begge sider. Informasjon jeg personlig mener var vesentlig for beslutninger, og for å kunne skape en god og fungerende nettbutikk, ble ikke gitt i tide. Gruppen burde kommunisert tydeligere hva vi tenkte, gjorde og ønsket både før og underveis i prosjektet. Salongen burde derimot opplyst før vi satte i gang, at de allerede hadde startet å lage en nettbutikk tidligere, at de var avhengig av spesielle tillatelser for å kunne selge produkter på nett, og at de allerede hadde et bookingsystem de ikke ønsket å bytte. Dette skapte derfor store og unødvendige frustrasjoner, da vi ble nødt til å endre hele nettsiden rett før lansering. For min del satt jeg derfor igjen med følelsen av at det var nesten meningsløst å skulle lage nettbutikk for denne bedriften.

Hadde jeg kunne gjort dette på nytt, ville jeg enten lagd en fiktiv bedrift og kun hatt gruppemedlemmene å forholde meg til, eller valgt å hjelpe en annen bedrift som hadde hatt bedre utbytte av hjelpen vår.

Læringsutbytte

Salongen hadde som jeg nevnte det meste på plass fra før, så læringsutbyttet ble ikke like stort som jeg hadde ønsket. Arbeidsoppgavene når det gjelder å lage nettbutikk ble derfor ikke så mange. Hadde vi visst på et tidligere tidspunkt at vi heller burde valgt en annen løsning, ville nok læringsutbyttet vært større. Størst utbytte ville vi nok fått ved å ha skapt noe eget, for å kunne fått lærdom fra flere ledd i prosessen. Likevel er også det å feile og reflektere over utfordringene som oppstår, lærerikt. Dersom jeg på et senere tidspunkt skal lage en nettbutikk, vet jeg for eksempel at tydelig og detaljert informasjon, samt kommunikasjon er svært viktig allerede i oppstartsfasen, slik at alle inkluderte har samme forståelse. Dette er jo så klart ganske åpenbart, men nå har vi også sett viktigheten i praksis.

Respons på lansering

Selve lanseringen opplevde jeg ganske positiv. Vi valgte å benytte oss av LinkedIn, Facebook og Instagram for å markedsføre oss. De to sistnevnte plattformene bruker også bedriften, og derfor var dette også svært viktig for synlighet. Vi hadde planlagt å bruke $150 en på gruppen hadde vunnet i en konkurranse, for å markedsføre oss på disse plattformene. Dessverre var det en misoppfatning at pengene kom før prosjektets slutt. Responsen ville kanskje vært større, og gitt oss enda flere besøkende. Likevel er vi fornøyd med hva vi har oppnådd.

Innleggene på LinkedIn fikk ganske mange visninger, og flere gode reaksjoner. Det samme gjaldt for instastoriene som ble postet.

Facebook var den plattformen vi opplevde mest interaksjon etter lansering. Vi fikk mye skryt fra familie, venner og bekjente, og lanseringen ble derfor ganske morsom. Besøkstallene på nettbutikken steg kraftig, og lanseringen ble absolutt en suksess. Fordelen med Facebook var at vi alle har et større nettverk der enn på de andre plattformene. Innlegget fikk derfor mye oppmerksomhet. I tillegg fikk vi en svært god, veiledende og konstruktiv tilbakemelding.

Skjermbilde hentet fra min personlige Facebookprofil.

Tilbakemeldingen var i forhold til at vi fortsatt hadde de ulike behandlingene som bookingmulighet, selv om det ikke lenger var mulig å booke direkte på nettbutikken. Som jeg skrev tidligere ønsket ikke salongen å bytte til det nye bookingsystemet vi hadde satt opp. Beslutningen ble derfor å fjerne hele det nye bookingsystemet, som resulterte i at vi måtte endre hele nettbutikken. Løsningen for behandlingene ble derfor egen prisliste, slik at kundene fortsatt hadde mulighet til å se tjenestene. Nettbutikken ble derfor mer kundevennlig, og minsket sannsynlighet for misforståelser og misfornøyde kunder.

Samarbeidet i gruppen

Det beste med hele oppgaven har vært å kunne jobbe sammen med så dyktige folk dette semesteret. Alle på gruppen har bidratt for å kunne oppnå resultater, alle har deltatt i prosessen, og tatt egne initiativ for å gjøre en god jobb. Jeg har opplevd flere ganger at folk kommer med gode idéer, og at det har vært rom for å teste det ut, selv om ikke alt er like suksessfullt. Flere har arbeidet med oppgaven utenfor avtalte tider, og virkelig vist engasjement og vilje for å prestere. Inntrykket av å ha «free riders» på gruppen har absolutt ikke vært til stede på dette prosjektet. Folk har naturlig tatt på seg roller og ansvar etter behov, og det har fungert veldig godt. Jeg kunne absolutt jobbet på flere gruppeoppgaver med disse folka igjen ved en senere anledning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.