Hvordan skaffe seg en relevant mentor?

Hvordan skaffe seg en relevant mentor?

Mennesker i arbeidslivet er avhengig av å jobbe sammen for å kunne nå egne og felles mål. Det er ikke ukjent at det å ha et godt nettverk kan både være smart og gunstig. Men hvordan gjør vi det?

Jeg har fullført First Round-kurset av Paul Pesek som handler om hvordan man kommer i gang med å knytte nettverk, samt skaffe seg en mentor. Under har jeg skrevet litt om hva jeg har lært fra kurset.

Modul 1: Din profesjonelle identitet

Skjermbilde hentet fra: https://first-round.teachable.com

Som utgangspunkt bør man være klar over at det er normalt å ha en studentidentitet når man er i startfasen. Det krever også arbeid over tid for å bli profesjonell og attraktiv i arbeidsmarkedet. Ved å jobbe med sin profesjonelle identitet, vil man etter hvert finne ut hvordan man ønsker at den skal være, ved å utforske sine interesser, styrker, ferdigheter og erfaringer.

For å bli klar over hvilke karrieremuligheter man har, og hvilken retning man ønsker å følge kan gå ut ifra tre punkter under. Ved hjelp av samtaler med profesjonelle innen feltet, kan man få informasjon og kunnskap man er ute etter. Dette kan være skummelt som nybegynner, men mange ønsker å hjelpe, så her må man bare hoppe i det om man ønsker å komme noen vei.

Interesse
Hvor interessant er dette for meg? Vil jeg være i stand til å holde ut når arbeidet blir krevende?

Styrker
Vil mine styrker være verdifulle her? Og gir det meg mulighet for å bidra positivt?

Vekst
Hvilke nye ferdigheter kan jeg opparbeide her? Hva får jeg ut av organisasjonen? Og hvordan er kulturen?

Samtidig er det viktig å trekke frem gode kvaliteter å ha når man snakker med andre. Kvalitetene under vil styrke deres inntrykk av deg:

 1. Empati
  Se fra et profesjonelt synspunkt når du er i kontakt med andre

 2. Nysgjerrighet
  Vis interesse i å lære fra andre og deres erfaringer og opplevelser

 3. Takknemlighet
  Vær takknemlig for at andre ønsker å bruke tiden sin på deg

 4. Relevans
  Vær klar på hvorfor du søker kontakt, og hvorfor det kan være nyttig for deg

 5. Respekt
  Behandle andre slik du selv ønsker å bli behandlet

Modul 2: Finn profesjonelle på LinkedIn

«Waiting for the perfect person is a waste of time when instead you could be actively out there making connections”. Dette betyr altså at vi stadig må jobbe mot å komme i kontakt med de menneskene man ønsker. Det er nettopp dette nettverk er, å kjenne noen som kjenner noen.

For å komme i gang med søket etter kontakter, kan vi benytte oss av 4 metoder:

 1. Perfekt overlapp
  Noen du identifiserer deg med som for eksempel har går i klassen din, eller jobber for samme firma.

 2. God overlapp
  Kan være noen fra skolen din som jobber for en bedrift du er interessert i.

 3. Likheter
  Noen som jobber i en bedrift som du er interessert i, som studerte det samme som deg, men på en annen skole, eller noen man identifiserer seg med som jobber i et firma man synes er interessant.

 4. Noen interessante
  Noen som driver med det du finner interessant


På LinkedIn kan vi benytte oss av søkefeltet for å søke på blant annet på personer, firma og emneknagger som kan hjelpe oss i riktig retning av hvem vi ønsker å knytte kontakt med. Søkeresultater viser alt som har tilknytning til søkeordet. For å sikte innover mot det man ønsker, kan vi deretter benytte filter, som for eksempel «person», «firma» eller «lokasjon». Deretter kan vi følge, like og knytte kontakter.

Modul 3: Sende effektive meldinger på LinkedIn

En enkel måte å komme i kontakt med noen er å sende en kort og konkret melding. Denne bør fortelle litt om hvem du er, hvorfor du tar kontakt, og hva du ber om. Vi trekker inn de 5 kvalitetene som ble nevnt tidligere. Empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Disse er avgjørende for om noen gidder å bruke tiden sin på deg.

Skjermbilde hentet fra: https://first-round.teachable.com

Her er noen eksempler fra Paul Pesek som viser nettopp dette:

Skjermbilde hentet fra: https://first-round.teachable.com

Vær også nøye når du skriver melding til noen. Ta deg tid og dobbeltsjekk gjerne at alt stemmer. Å skrive feil navn eller firma er uprofesjonelt, og motparten vil oppleve deg som uinteressert. Korrekt grammatikk er også avgjørende.

Modul 4: Koordinere samtaler effektivt

Når vi er i kontakt med noen, ønsker vi at samtalen skal gå knirkefritt. Vi tar igjen bruk av de 5 gode kvalitetene, for å koordinere videre kommunikasjon.

Vi ønsker å være effektive og konkrete på vårt budskap. Mange er svært opptatte og har ofte liten tid til å svare på meldinger. Gå derfor rett på sak, og kom gjerne med forslag for et tidspunkt dere kan snakke sammen senere, samt hvordan dere skal kommunisere. Spør etter telefonnummer i tilfelle motparten ønsker telefonsamtale. Dette bidrar til at personen ikke glemmer deg, og øker sjansen din for å nå igjennom.

Vær fleksibel, det er du som søker kontakt. Som nevnt er mange svært opptatt, og å kun være tilgjengelig en liten periode minsker sjansen din for å vinne deres tid. Til slutt er det også nødvendig at du er initiativtakende. Vær synlig og vis interesse.

Modul 5: Hvordan navigere en samtale suksessfullt

I en telefonsamtale med en profesjonell bør du minne dem på hvem du er, samt få bekreftelse på at møtet fortsatt passer. Det er viktig å være høflig, og takke for at de tar av sin tid til å snakke med deg. Spør gjerne hvordan de har det, og lytt aktivt hele veien. Som tidligere har vi med oss de 5 gode kvalifikasjonene.

Samtalen kan deles opp i ulike faser:

Fase 1
Denne delen er veldig kort og krever ingen stor planlegging i forkant.

Fase 2
Her introduserer du deg selv mer i detalj. For dette bør du være ca 50% forberedt før samtalen. Ha klart hva du ønsker å introdusere ved deg selv som er relevant for motparten. Motparten kan også bryte inn med spørsmål, så ha dette i bakhodet. Introduksjonsdelen behøver ikke vare så lenge.

Fase 3
Still spørsmål til personen du snakker med. Her har du mulighet til å samle inn informasjon og kunnskap om personen eller firmaet du er interessert i. Denne delen av samtalen bør være ca 50% forberedt, og er hoveddelen av samtalen. Utnytt muligheten mens du har den.

Fase 4
Dette er den avsluttende delen av samtalen. Denne skal være kort og trenger ingen planlegging i forkant.

Modul 6: Profesjonell historiefortelling

Dette steget i modulen handler om å skape nye måter å introdusere sin profesjonelle identitet på. Historien vil utvikle seg og vokse med tid, etter hvert som man forteller. Her må man prøve seg frem og finne ut hva som funker for seg. Vår student identitet vil dermed sakte, men sikkert forvandles til en profesjonell identitet som tar større plass.

For å kunne fortelle en effektiv profesjonell historie, deler vi det inn i 2 hoveddeler:

Relevant informasjon:

 • Hvem er du?
 • Hvilke ferdigheter og interesser har du?
 • Hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg?
 • Hvordan ligger du an i din profesjonelle reise?
 • Hva håper du på å få ut av denne samtalen?

Knytt bakgrunnen din frem til nåværende situasjon, og til denne samtalen:

 • Gjør lytteren interessert i samtalen ved å ha god flyt i historien
 • Sørg for at historien er ryddig. Gjerne kronologisk
 • Vær effektiv. Bør ikke vare mer enn ca 1 minutt
 • Ha en positiv og energisk tone

Modul 7: Undersøk og spør

Bruk tid i forkant av samtalen til å forberede deg og holde deg oppdatert. Det vil senere gi deg en fordel til å kunne stille gode spørsmål.

Her er 3 måter du kan forberede deg, som ikke bør ta mer enn 10 minutter:

 1. Les gjennom motpartens LinkedIn-profil nøye. Undersøk deres aktiviteter, og sjekk samtidig LinkedIn-profilen til bedriften de jobber for.

 2. Gjør et raskt søk på Google news for dem, bedriften og deres industris trender.

 3. Søk på bedriftens navn på Youtube for å se etter intervjuer de har deltatt i, eller om de selv har postet noe.

Basert på undersøkelsen, få greie på om dere har noen felles interesser eller erfaringer, finn informasjon du kan referere til i samtalen, og still eventuelle nye spørsmål du måtte få. Underveis i samtalen kan man ta utgangspunkt i disse punktene for å stille gode spørsmål:

 1. Spørsmål om dem og deres historie

 2. Jobben de gjør og arbeidsplassen

 3. Råd de eventuelt har til deg

Modul 8: Bygg langvarige relasjoner

Skjermbilde hentet fra: https://first-round.teachable.com

Til slutt er det viktig å opprettholde forbindelsen til personer i nettverket ditt. Et enkelt grep er å vise takknemlighet ovenfor de som ønsker å bygge deg opp. Send de en hyggelig melding.

Samtidig kan man ta til seg råd de har gitt deg. Dette viser dem tillit, og kan øke deres motivasjon til å fortsette. Her har man mulighet til å holde støtten og interessen gående. Fortsett å stille spørsmål og vise interesse, gjør deg synlig og vær tilgjengelig!

Min konklusjon

Kurset tar for seg mange gode råd for hvordan du i startfasen kan gå frem i søket etter en mentor. Modulene er detaljerte og forklart på en ryddig måte ved bruk av gode eksempler og illustrasjoner. Jeg tar med meg kunnskapen fra kurset videre, da det absolutt er relevant, og vil bli brukt i prosessen når jeg skal skaffe meg en mentor senere.

Kilder

Pesek, Paul. 2021. «Network Basics». https://first-round.teachable.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *